EZ36

Pásová rýpadla Zero Tail EZ36
VDS
A Výška s kabinou 2.491 mm 2.573 mm
A1 Výška planýrovací radlice 357 mm 357 mm
A Celková výška s výstražným majákem 2.630 mm 2.711 mm
B1 Šířka kabiny 980 mm 980 mm
B2 Šířka podvozku 1.750 mm 1.750 mm
B3 Šířka planýrovací radlice 1.750 mm 1.750 mm
C Přepravní délka 5.503 mm 5.489 mm
D Hloubka výkopu max., krátká násada lžíce 3.247 mm 3.172 mm
D Hloubka výkopu max., dlouhá násada lžíce 3.497 mm 3.422 mm
E Max. hloubka vpichování, krátká násada lžíce 2.123 mm 2.048 mm
E Max. hloubka vpichování., dlouhá násada lžíce 2.360 mm 2.285 mm
F Max. výška vpichování, krátká násada lžíce 4.925 mm 5.004 mm
F Max. výška vpichování, dlouhá násada lžíce 5.082 mm 5.157 mm
G Výsypná výška max., krátká násada lžíce 3.336 mm 3.411 mm
G Výsypná výška max., dlouhá násada lžíce 3.489 mm 3.564 mm
H Rýpací poloměr max., krátká násada lžíce 5.298 mm 5.270 mm
H Rýpací poloměr max., dlouhá násada lžíce 5.582 mm 5.546 mm
I Dosah na zemi max., krátká násada lžíce 5.391 mm 5.378 mm
I Dosah na zemi max., dlouhá násada lžíce 5.641 mm 5.629 mm
J Poloměr otáčení zádě 933 mm 933 mm
K1 Max. přesazení výložníku (na střed lžíce pravá strana) 680 mm 680 mm
K2 Max. přesazení výložníku (na střed lžíce levá strana) 650 mm 650 mm
L Stohovací výška max. (planýrovací radlice nad rovinou terénu) 393 mm 393 mm
M Seřezávací hloubka max. (planýrovací radlice pod rovinou terénu) 505 mm 505 mm
N Délka podvozku 2.062 mm 2.062 mm
O1 Úhel natočení max. (systém ramene doleva) 70 ° 70 °
O2 Úhel natočení max. (systém ramene doprava) 45 ° 45 °
Q1 Poloměr výložníku vpravo 55 ° 55 °
Q2 Poloměr výložníku vlevo 70 ° 70 °

Poptávka po produktech

*Povinná pole