RTxSC3

Univerzální válce RTLx-SC3: Inteligentní dálkově ovládaný příkopový válec

Příkopový válec RT s infračerveným dálkovým ovládáním SC3 umožňuje práci s osvědčenými výsledky hutnění a s bezpečným provozem. Inteligentní systém ovládání využívá infračervený signál s přímým ovládáním. Kloubový příkopový válec s hutnícími bubny a budičem pod hřídelí v každém kulidle umožňuje účinnější přenos hutnicí energie přímo do půdy pro dosažení lepších výsledků při hutnění. Specialitou RT systémů je hutnění výkopů a podloží základů, komunikací a parkovišť.

Univerzální válce RTLx-SC3

Infračervené přímé dálkové ovládání

 • Obsluha je chráněna před nebezpečím provozem hutnicího stroje ve výkopu nebo v blízkosti jiného stroje.
 • Obsluha je chráněna před prachem, výfukovými plyny a hlukem
 • Dálkový snímač mezi obsluhující osobou a strojem automaticky deaktivuje stroj v dosahu 2 metrů
Univerzální válce RTLx-SC3

Nízká poloha budiče

 • Umístění budiče pod hřídelí v každém kulidle umožňuje účinnější přenos hutnicí energie přímo do půdy pro dosažení lepších výsledků.
 • S budičemi umístěnými pod hřídelí je také těžiště v nižší poloze, což zlepšuje stabilitu stroje a snižuje riziko jeho převrácení.
 • Vzhledem k tomu, že se energie zhutňování přenáší přímo do půdy, redukuje se proces opotřebování stroje. Tím se snižují celkové náklady na údržbu stroje.
Univerzální válce RTLx-SC3

Nízké náklady na údržbu

 • Trvale mazané budiče a hnací systémy jsou bezúdržbové, takže provoz je po celou dobu životnosti velmi hospodárný. Nejsou vyžadovány žádné výměny oleje pohonu nebo budiče.
 • Veškeré další součásti stroje jsou snadno přístupné díky široce otevíracím krytům, což usnadňuje procesy každodenního čištění a údržby.
Univerzální válce RTLx-SC3

Ochrana proti převrácení

 • Válec můžete nastavit na režimy s uzamčením nebo bez uzamčení, které zastaví stroj, pokud provozní úhel ze strany na stranu překročí 45°; před opětovným spuštěním stroje je třeba provádět požadované kontroly nebo opravy, aby nedošlo k poškození motoru nebo jiných součástí. Tato funkce snižuje riziko nákladných oprav.

Další funkce

Univerzální válce RTLx-SC3

Flexibilní šířka bubnu

 • Dvoudílné bubny umožňují pohodlnou šířku konverze 82 cm až 56 cm. Jeden stroj může pokrýt dvě pracovní šířky v závislosti na požadavcích aplikace a s odstraněním vnějších nástavců.
 • Snadno odnímatelné nástavce zahrnují centrální montážní systém, který chrání šrouby před poškozením během provozu
Univerzální válce RTLx-SC3

Třetí infračervené příjmové oko

 • Patentované třetí infračervené příjmové oko na horní straně příkopového válce eliminuje ztráty signálu, přičemž zachovává kontrolu přímé viditelnosti válce i při práci ve výkopu. Provoz může být garantován, protože třetí infračervený signál vede k menšímu počtu přerušení a zlepšuje provozní efektivitu.
Univerzální válce RTLx-SC3

Ovládání Compatec-Compaction

 • Zvyšuje produktivitu na pracovišti; obsluhující osoba může pracovat s optimální účinností, protože stupeň zhutnění půdy je vždy dobře viditelný. Zobrazuje se průběh zhutňování půdy i příslušná maximální úroveň.
Univerzální válce RTLx-SC3

Jasně viditelná kruhová zpětná vazba LED

 • Poskytuje obsluze okamžitou zpětnou vazbu o stavu stroje.
 • Poskytuje obsluze informace o provozním stavu stroje a o jeho funkcích

Poptávka po produktech

*Povinná pole