Main Navigation
Main Content

Elektrické stavební stroje bez kompromisů: To jsou nulové emise!

Každý mluví o „elektřině“ – my už jsme o krok napřed: zelené „e“ neznamená jen elektrický pohon, ale také bezemisní způsob práce.

Naše bezemisní série strojů to jsou stroje bez kompromisů:

 • Ekvivalentní výkon jako u konvenčních strojů.
 • Výrazně nižší celkové náklady na vlastnictví a prakticky bezúdržbové elektromotory.
 • Ideální pro citlivé oblasti, jako jsou vnitřní prostory, nebo staveniště ve městě s emisními omezeními.
 • Komplexní ochrana uživatele a životního prostředí provozováním bez výfukových plynů a hluku.

#switchtogreen

The completely emission-free construction site is already a reality at Wacker Neuson. With our comprehensive zero emission portfolio, you are already working on the construction site of tomorrow today.

#switchtosilence

Shhhh! The first construction site without engine noise. Our zero emission solutions enable work in noise-sensitive locations, e.g. around care facilities, in residential areas or on night construction sites in the city center. Without any loss of performance!

#switchtozero

No direct exhaust emissions, no pollutants. The electrically driven machines in our zero emission series protect operators and the construction site environment. This means that many work steps can be carried out without any problems, even in poorly ventilated environments.

#switchtoeasy

Press a button - get started! Our zero emission devices can be started simply at the push of a button, are intuitive to operate and work powerfully and emission-free. It's great that work can be so simple!

#switchtoeconomical

Electric motors are particularly low-maintenance and extremely efficient. Our zero emission solutions ensure low operating and energy costs and offer a versatile range of applications. It pays off to go electric!


Discover our zero emission machines.

Electric vibratory rammers

Electric vibratory plates

Electric internal vibrator

Electric excavator

Electric wheel loader

Electric dumpers


Elektrické stavební stroje se stejnými parametry

Elektrické stavební stroje je stále obtížné najít. Důvod je prostý: konstrukce elektrických stavebních strojů s parametry konvenčních strojů se spalovacími motory je pro naše inženýry technickou výzvou.

Naši inženýři tomuto zásadnímu úkolu čelili a v rámci procesů do projektu zapojili univerzity, výrobce baterií a dodavatele. Výsledek: velmi kompaktně navržené elektrické pohony s enormní hustotou výkonu.

 • Vysoká účinnost elektromotorů: 94 až 97%.
 • Přivedená energie se transformuje primárně a především na pracovní sílu. Ztráty výkonu jsou ve srovnání s konvenčními stroji minimální.
 • Vysoká hustota výkonu vzhledem k velikosti zařízení.

Vysoké potenciální úspory a výhody v praxi

Stavební technika společnosti Wacker Neuson je určena k usnadnění vaší každodenní práce a zároveň k zajištění ekonomické přínosnosti. Nejdůležitějším argumentem jsou však provozní náklady. V tomto ohledu jsou produkty s nulovými emisemi přínosné každý den i napříč celým životním cyklem elektrického stavebního stroje.

 • Elektromotory nepotřebují prakticky žádnou údržbu a netýká se jich ani opotřebení, vyžadující pravidelné výměny. Pro Vás to znamená: zkrácení prostojů a snížený nákladů na náhradní díly a servis.
 • Celkové náklady vlastnictví jsou výrazně nižší než náklady konvenčních zařízení, z nichž velkou část tvoří náklady na energii.
 • S elektrickou stavební technikou s nulovými emisemi jste dobře připraveni na budoucnost a nezávislí na vývoji cen pohonných hmot.

Jen správné služby pro vaši společnost

Pokud nás potřebujete, jsme zde: kompetentně, rychle a s potěšením také přímo na vašem staveništi. Konec konců, vždy byste měli mít možnost se soustředit na své každodenní podnikání. Třebaže se jedná o stavební techniku s nulovými emisemi, na naši podporu a služby se můžete vždy spolehnout.

 • Individuální podmínky financování.
 • Atraktivní nabídka pronájmu elektrických strojů s nulovými emisemi k testování.
 • Rychlá oprava elektromotorů.

Dobíjecí akumulátorové stroje: výhodné pro uživatele, rezidenty i podnikatele

Uživatele nespouštíme z očí - to je to, co ve společnosti Wacker Neuson bereme vážně. Protože právě oni pracují s našimi stroji po celý den. Klíčový problém jsou zde emise výfukových plynů - díky našim řešením nulové emise je minulostí. Tyto produkty splňují veškeré emisními předpisy i přísná kritéria výběrových řízení.

 • Uživatelská i lokální rezidentní ochrana: provozovatelé i rezidenti jsou chráněni před výfukovými plyny a elektrická stavební technika je mnohem tišší než běžně provozované stroje.
 • Otevřete nové oblasti pro uplatnění: S technikou s nulovými emisemi můžete pracovat i v interiérech a citlivých oblastech.
 • Dobré povědomí o ochraně životního prostředí se v mnoha oblastech zvýšilo. To platí o pro stavební průmysl, což naznačuje např. rozšířené užívání solárních systémů v komerčních i soukromých objektech. Užívání produktů s nulovými emisemi je dalším způsobem šetrného zacházení s životním prostředím, který bude v budoucnu převládat.