Main Navigation
Main Content

Asistenční systém řidiče vls (Vertical Lift System) pro teleskopické nakladače

Lepší pracovní postup s jistotou

Systém vertikálního zdvihu (vls) se již osvědčil v zemědělství - naše inovace byla několikrát i v zahraničí oceněna: stříbrnou cenou DLG za inovaci v roce 2011, cenou za technickou inovaci EIMA 2012 a cenou za inovaci Equitana v roce 2013.

Tato ocenění dokazují, jak velká důležitost je přikládána otázce bezpečnosti a jejímu posuzování. Systém vertikálního zdvihu (vls) umožňuje plynulé pracovní postupy a podporuje práci obsluhy v náročném prostředí díky částečně automatizovanému pohybu teleskopu. Téměř vertikální pohyb při zdvihu a spouštění zvyšuje stabilitu stroje.

Plynulý pracovní proces, zamezení snížení rychlosti spouštění z bezpečnostních důvodů a snadnější práce se strojem zvyšují manipulační kapacity stroje. Zkušení pracovníci mohou díky vls pracovat rychleji a bezpečněji. Méně zkušení pracovníci získají cennou podporu při zdvihání a nakládání. Funkce vls je účinná při zdvihu a spouštění teleskopického nakladače TH412. Z technických důvodů byla funkce vls integrována do funkce spouštění teleskopického nakladače TH625.

Vítěz několika cen za inovace 

Nejmodernější
Stroj dosáhne maximálního naklonění
při pouhém spouštění.
vls - asistenční systém řidiče
Téměř vertikální pohyb. Téměř žádný posun točivého momentu při zatížení v podélném směru stroje.
žlutá čára = provozní parametr
červená čára = reakce nakládacího systému

Můžete si vybrat ze dvou různých pracovních režimů

Režim stohování

Přesné polohování palet nebo jiného stohovatelného nákladu se s teleskopickými nakladači Wacker Neuson provádí snadno a bezpečně. V režimu stohování se nakládací systém během spouštění přitáhne tak, aby úhel náklonu byl > 40°. Pokud je úhel naklonění < 40°, nakládací systém se přitáhne pouze v případě, že bezprostředně hrozí přetížení. Všechny funkce je možné ovládat pomocí joysticku.

Režim práce se lžící

Režim práce se lžící je určen pro účinnou manipulaci se všemi sypkými materiály. Poměr přitahování ramene vůči spouštění je určován tak, aby se stroj nedostal do oblasti přetížení, a to ani při maximálním naložení.


Všechny teleskopické nakladače Wacker Neuson jsou vybaveny systémem vertikálního zdvihu