Main Navigation
Main Content

Winner in hand-arm vibrations (HAV):
A win for everyone!

Hutnění zeminy je těžká práce - jak je možné ji usnadnit? Snížením vibrací přenášených na ruce za současného udržení vysoké účinnosti hutnění a zjednodušení organizace práce. Většina reverzních vibračních desek od Wacker Neuson přesvědčí vibracemi přenášenými na ruce pod 2,5 m/s2 bez dopadu na jejich výkon. Toto znamená lepší výsledky hutnění bez časového omezení, bez časově náročné dokumentace a dopadu na zdraví.
Vítězem je tedy každý!

Vysoký stupeň účinnosti a uživatelské přívětivosti.

 

Díky nízkým akčním hodnotám můžete těžit z řady výhod, které znamenají převrat pro vaše hutnicí práce, a vy zvládnete více:

  • Práce s vybavením bez časového omezení
  • Pohodlná práce bez jakéhokoliv dopadu na zdraví
  • Eliminace dokumentační povinnosti
  • Nejsou nutná žádná preventivní opatření
  • Efektivní hutnicí výkon

Bez nutnosti dokumentace

Pohodlí při práci

Maximální výkon

Vyšší ekonomická účinnost


Nižší zatížení. Více výhod pro vás.

 

Ať už se jedná o stavební podniky, půjčovny strojů nebo obsluhu – s našimi vibračními deskami s minimálními vibracemi přenášenými na ruce (HAV) je vítězem každý!

„Díky odstranění požadavku dokumentace mohu pracovat hospodárněji a mám víc času na důležité věci.“

„Moji zákazníci hledají hospodárné produkty k pronájmu. Odpovědí jsou vibrační desky od Wacker Neuson! Není proto překvapení, že je půjčuji tak často a tak rád.“

„Díky Wacker Neuson jsou hutnicí práce velmi snadné: přesné řízení, žádné zatížení – a také se nemusím neustále dívat na hodinky."


Naše reverzní modely s HAV pod 2,5 m/s2:

Odstředivá síla 80 kN
Hodnota HAV < 2,5 m/s²
Odstředivá síla 90 kN
Hodnota HAV < 2,5 m/s²
Odstředivá síla 110 kN
Hodnota HAV < 2,5 m/s²
Odstředivá síla 65 kN
Hodnota HAV 1,3 m/s²
Odstředivá síla 55 kN
Hodnota HAV 1,5 m/s²
Odstředivá síla 55 kN
Hodnota HAV 1,5 m/s²
Odstředivá síla 45 kN
Hodnota HAV 1,5 m/s²
Odstředivá síla 40 kN
Hodnota HAV 1,2 m/s²
Odstředivá síla 37 kN
Hodnota HAV 1,5 m/s²
Odstředivá síla 37 kN
Hodnota HAV 1,5 m/s²

Informace o vibracích přenášených na ruce

Akční hodnota 2,5 m/s2

V souladu se směrnicí EU 2002/44/ES je od července 2005 každý zaměstnavatel povinen vyhodnotit rizika spojená s expozicí jeho zaměstnanců vibracím. Ta vychází z 8hodinového pracovního dne. Je-li zaměstnanec vystaven dávce více než 2,5 m/s2 během této doby, musí být provedena zvláštní opatření na zachování zdraví a bezpečnosti práce - proto mluvíme o akční hodnotě:

  • Dokumentace každého použití stroje, které se podílí na expozici vibracím
  • Speciální školení a informace pro zaměstnance
  • Změny v organizaci práce pro snížení expozice vibracím
  • Podnět k preventivním zkouškám

  Všechny informace můžete nalézt v našem letáku k HAV:

Stáhnout
Limitní hodnota expozice 5 m/s2

Limit pro průměrnou denní expozici vibracím operátora během 8hodinové pracovní doby je 5 m/s2. Tento limit expozice nesmí být překročen, jinak může dojít k poškození zdraví obsluhy - například poruše oběhové soustavy. Hodnota neudává horní limit pro jediné zařízení, ale vztahuje se na součet hodnot všech zařízení používaných v průběhu dne. To je také důvod, proč je vyžadována dokumentace veškeré práce s vibračními deskami. Jedinou výjimkou z tohoto jsou stroje, jejichž vibrace přenášené na ruce jsou nižší než 2,5 m/s2 .


Máte otázky? Naši odborníci Vám rádi odpovědí!

Jsme rádi, že jste mezi vítězi a zajímáte se o vibrační desky Wacker Neuson s nízkými vibracemi přenášenými na ruce. Zadejte prosím své kontaktní údaje. Sdělte nám, jak se s Vámi můžeme spojit a jaké informace potřebujete.

* pole jsou povinná

Address 1
Address 2
Customer Contact
Informace podrobnosti
Zpráva
Odeslat