Main Navigation
Main Content

Emise pěchů:
zdraví člověka a životní prostředí
vždy v centru pozornosti

Význam emisí při provozu na staveništích neustále roste a věnuje se jim stále více pozornosti. Tak je tomu i v případě práce s pěchy. Nicméně v případě pěchů není možné mluvit o emisích všeobecně.

Každý typ pěchu má jiný typ emisí, ke kterým může docházet v různých množstvích. Některé jsou zdraví škodlivé, jiné mají negativní dopad na životní prostředí.


Druhy emisí a jejich dopad na zdraví člověka a životní prostředí

Škodlivé pro životní prostředí

 • Oxid uhličitý (CO2)

  Oxid uhličitý (CO2) je skleníkový plyn. I když tvoří pouze velmi malou část emisí pěchů, má negativní dopad na životní prostředí a podnebí. Nemá přímý dopad na zdraví člověka.

 • Uhlovodík (HC)

  Uhlovodík (HC) je uvolňován všemi palivovými pěchy pouze v malém množství. Nemá žádný dopad na zdraví člověka, ale podílí se na ničení ozónové vrstvy.

 • Oxidy dusíku (NOx)

  Oxidy dusíku (NOx) tvoří karcinogenní dusitany a podílejí se na vzniku kyselého deště. Podobně jako i u emisí HC jsou v emisích pěchů zastoupeny pouze v relativně malých množstvích.

Zdraví škodlivé

 • Oxid uhelnatý (CO)

  Oxid uhelnatý (CO) je jednou z nejvíce škodlivých složek emisí, protože rychle způsobuje nedostatek kyslíku v mozku.

 • Částice sazí

  Částice sazí jsou mikroskopické částečky, které představují většinu emisí naftových pěchů. Mohou pronikat do dýchacích cest a působit rakovinotvorně.

 • Oxidy dusíku (NOx)

  Oxidy dusíku (Nox) tvoří karcinogenní dusitany a podílejí se na vzniku kyselého deště. Podobně jako i u emisí HC jsou u pěchů zastoupeny pouze v relativně malých množstvích.


Emise pěchů podrobně

Akumulátorový pěch

Emise 0 %

Akumulátorový pěch je 100% bez emisí, protože je poháněn čistě elektřinou. Je zdraví neškodný pro operátora, ani nezpůsobuje poškození životního prostředí a umožňuje práci bez výfukových plynů ve výkopech nebo uvnitř budov.


2taktní pěch

Benzínové 2taktní pěchy mají celkově nejnižší emise. Uvolňují asi o 30 % méně škodlivých emisí CO než 4taktní pěchy.

Mají o něco vyšší hodnoty HC + NOx než 4taktní motory, ale na velmi nízké úrovni.

Vestavěný katalyzátor také částečně přeměňuje emisex CO, HC a NO na neškodné substance.

Emise CO škodlivé pro životní prostředí2 závisí na spotřebě paliva daného modelu pěchu. Jsou ale na velmi nízké úrovni.


4taktní pěch

CO je hlavní složkou emisí z 4taktních pěchů. Celkově mají asi o 30 % vyšší emise CO než 2taktní motory.

Hladiny HC a NOx jsou podstatně nižší než u 2taktních pěchů (přibližně o 50 % nižší).

Pro životní prostředí škodlivé emise CO2 závisí na spotřebě paliva daného modelu pěchu. Jsou ale na velmi nízké úrovni.


Pěch s naftovým motorem

Částice sazí mají na emisích naftových motorů největší podíl.

Pěchy s naftovým motorem není nutné považovat za kritické z hlediska jejich emisí uhlíku, ale kvůli emisím částic sazí, které mohou způsobovat rakovinu.

K emisím CO, CO22 a HC dochází pouze na velmi nízkých úrovních.


Informovanost o emisích pěchů - ochrana zdraví a životního prostředí:

Nejlepším řešením pokud jde o emise je akumulátorový pěch, protože ten neuvolňuje vůbec žádné výfukové plyny a je provozován čistě na elektřinu.

Všechny ostatní typy pěchů emise mají. Dobrou volbou mezi pěchy spotřebovávajícími palivo je 2taktní pěch. Má celkově nejnižší emise CO i ostatní emise, díky čemu představuje nejlepší alternativu pro operátora, pokud jde o ochranu zdraví.

Více informací k našim pěchům můžete nalézt zde: