Cookie Control

Tento web používá cookies ...

Main Navigation

Main Content

Dosahujte mnohem víc za stejnou pracovní dobu způsobem, který chrání životní prostředí, je příjemný pro operátora a hospodárný.

Wacker Neuson je prvním výrobcem na světě, který nabízí širokou paletu elektricky poháněných stavebních strojů a vybavení.

Působivý výkon

 • stupeň účinnosti elektromotorů: 94 až 97 %
 • minimální ztráta výkonu (výfukové plyny a teplo) v porovnání s konvenčními pohony
 • minimálně stejný výkon jako u konvenčních strojů

Přesvědčivá hospodárnost

 • podstatně nižší celkové provozní náklady
 • elektromotory jsou téměř bezúdržbové
 • maximální flexibilita při prá

Nové oblasti využití

 • v interiéru, ideální pro sanace
 • v citlivých oblastech, jako jsou obytné zóny, školy, kliniky, veřejné budovy
 • v zahradách a parcích, na stavbách uvnitř měst s omezením emisí

Rozsáhlá ochrana uživatele a životního prostředí

 • uživatelé jsou chráněni před emisemi výfukových plynů a před hlukem
 • ekologická práce bez výfukových plynů

Výrobky s nulovými emisemi pro olympijskou plaveckou halu

Skupina KARL Group, dlouholetý zákazník firmy Wacker Neuson, při revitalizaci olympijské plavecké haly v Mnichově spoléhá na produkty s nulovými emisemi.

Zatímco v první ze dvou oblastí probíhá rekonstrukce, ostatní části budovy zůstávají otevřené souběžně s rekonstrukcí, což je hlavní výzva pro všechny zúčastněné strany. Proto se vyžadují méně hlučné stroje bez emisí.

Tamara Zettl, Bauleiterin bei KARL-Bau

„Byli jsme překvapeni: Elektrický kolový nakladač WL20e disponuje stejným výkonem jako zařízení s jiným pohonem a běžel nepřetržitě sedm hodin. Akumulátor jsme snadno nabili v noci, když nebylo třeba dělat jinou práci.“
 
Tamara Zettl, stavbyvedoucí ve společnosti KARL-Bau GmbH


Stejnoměrný výkon je skutečným úspěchem strojírenství

Elektricky poháněné stavební stroje jsou až dodnes ještě vzácností. To má jeden dobrý důvod: Aby stroje bez emisí měly stejně velký výkon jako stroje se spalovacím motorem, se skrývá technická výzva.  

Elektricky poháněné stavební stroje jsou stále vzácností. Důvodem je technický problém, který je třeba vyřešit, mají-li stroje s elektrickým pohonem bez emisí poskytovat stejný výkon jako stroje se spalovacími motory.

Naši technici se zapojili do procesu řešení uvedeného problému – do vývoje byly zapojeny univerzity, výrobci a také dodavatelé akumulátorů. Výsledek: velmi kompaktně konstruované elektrické pohony s enormní hustotou výkonu.

 • Vysoká účinnost elektromotorů: 94 až 97 %
 • Dostupná energie je do značné míry přenesena do pracovního výkonu: znamená to jen minimální ztrátu výkonu ve srovnání s konvenčními stroji
 • Vysoká hustota výkonu v závislosti na velikosti zařízení

Zlepšení každodenní práce a snížení nákladů

Výrobky Wacker Neuson jsou konstruovány tak, aby se vaše každodenní práce zjednodušila – a aby se vám ulevilo také ekonomicky. Důležitý bod: provozní náklady Výrobky s nulovými emisemi přihlížejí k těmto cílům na každodenní bázi, stejně jako pro celý životní cyklus zařízení.

 • Elektrické motory nevyžadují servis a prakticky neobsahují díly podléhající opotřebení, které by bylo třeba pravidelně vyměňovat. Pro vás to znamená zkrácenou dobu na servis a také nižší náklady na náhradní díly a dobu servisu.
 • Celkové provozní náklady jsou podstatně nižší než u konvenčních strojů: velkou součást těchto nákladů tvoří náklady na energii.
 • S výrobkem s nulovými emisemi jste dobře připraveni na budoucnost – a nezávislí na vývoji cen paliva.

Odpovídající služby pro vaši společnost.

Jestliže nás potřebujete, jsme tu: kompetentní, rychlí a také přímo na vašem staveništi. Protože byste vždy měli mít možnost soustředit se na svou každodenní práci. Pokud jde o řešení s nulovými emisemi – můžete se vždy spolehnout na naše různé nabídky služeb a na náš personál.

 • Individuální podmínky financování
 • Zajímavé nabídky nájmu k otestování našich bezemisních řešení
 • Rychlá oprava elektromotorů

Rovnocenné vítězství pro uživatele, obyvatele i společnosti

Máme uživatele vždy na paměti – ve společnosti Wacker Neuson to bereme vážně. Uživatelé jsou ti, kdo pracují s našimi výrobky po celý den. Znečištění výfukovými plyny je velmi ústředním problémem – což je s bezemisními řešeními minulostí. Tyto výrobky například splňují všechny emisní normy a nejpřísnější pravidla veřejných soutěží.

 • Ochrana uživatelů a obyvatel: operátoři a obyvatelé jsou chráněni proti výfukovým plynům a bezemisní výrobky jsou za provozu také tišší než konvenčně poháněné stroje.
 • Otevírání nových oblastí využití: se stroji s nulovými emisemi můžete pracovat také v interiérech a v citlivých oblastech.
 • Dobré povědomí o ochraně životního prostředí se v mnoha oblastech zvýšilo. To platí také ve stavebnictví, jak ukazuje nárůst počtu solárních systémů na firemních i soukromých domech. Využívání produktů s nulovými emisemi je dalším způsobem ochrany životního prostředí, která bude zaváděna i v budoucnu.